Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PANTER COLOR a.s., platné od X. Y. 2000.